Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina die onder het hoofddomein valt;
  • Domein: de geregistreerde URL (Uniform Resource Locator ) via waar de webpagina bereikbaar is.
  • De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluid- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant zich in om de inhoud van de webpagina te controleren. Ondanks dit streven is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de correctheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitende voor persoonlijk gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor materiele of persoonlijke schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment, met of zonder voorafgaande verwittiging, (laten) veranderen of beëindigen. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit of aan de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U vrijwaard de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners, enzovoorts van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. Ditzelfde is van toepassing op de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De uitgever is niet verantwoordelijk of aan te spreken voor het beleid van bedrijven en/of organisaties die inhoud, op welke manier dan ook, op de webpagina aanleveren.

Deze disclaimer kan te allen tijde gewijzigd worden. De op het moment van aanspraak maken aanwezige disclaimer, is op de website van toepassing.

Bij inschrijven als lid op de diensten waarin de webpagina voorziet, hebt u zich op de hoogte gesteld van de voorwaarden die hieraan verbonden zijn en deze begrepen. Indien u twijfels hebt over voorwaarden of begrippen, hebt u zich zelf geïnformeerd over de betekenis en daadwerkelijke inhoud hiervan.

De uitgever behoud zich het recht voor ten alle tijden gegevens te verzamelen die doormiddel van legale toegepaste techniek worden verkregen.

Vragen die betrekking hebben op de webpagina dienen gericht te worden aan de uitgever. De uitgever heeft hiervoor een contactpagina op haar domein geplaatst.

Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.
Niet akkoord Akkoord